Curs: ÎNGRIJITOR BĂTRÂNI

Curs: ÎNGRIJITOR BĂTRÂNI

Ocupația: Îngrijitor bătrâni şi copii la domiciliu

Domeniul: Sănătate şi asistență socială

Descrierea ocupației:

Ocupația se aplică îngrijitorului la domiciliu bătrâni/copii şi presupune o sferă largă de competențe pentru desfășurarea activității de îngrijire. Îngrijitorului la domiciliu bătrâni şi copii trebuie să-şi dovedească competențele în principal la aplicarea normelor de igienă atât pentru persoana asistată cât şi pentru propria-i persoană, la mobilizarea şi transportul persoanei asistate, la alimentație şi administrarea alimentelor şi la supravegherea permanentă a stării de sănătate a persoanei asistate. Deși sfera de competențe este aceeași pentru îngrijirea bătrânilor şi a copiilor, cunoștințele, deprinderile şi aptitudinile îngrijitorului la domiciliu trebuie să fie diferite.

Astfel, pentru îngrijirea copiilor, îngrijitorul la domiciliu trebuie să aibă cunoștințe medii de cultură generală pentru a lărgi universul de cunoaștere a copiilor, să știe să dea explicații şi să răspundă în orice moment la întrebările copiilor, să aibă imaginație, atenție distributivă, să fie o fire veselă şi să aibă disponibilitate pentru îngrijirea copiilor. Îngrijitorul la domiciliu a bătrânilor necesită cunoștințe medii din sfera medicală, răbdare, calm şi abilitatea de combinare a programul zilnic de îngrijire, obligatoriu, cu alte activități de relaxare pentru a asigura starea de confort a bătrânului asistat. Deoarece activităţile specifice se desfășoară în permanentă colaborare cu persoana asistată /familia/echipa medicală, comunicarea la locul de muncă contribuie la buna desfășurare a activităților specifice.

Competențe specifice dobândite:

Acordarea îngrijirilor igienice pentru persoana asistată;
Acordarea primului ajutor persoanei asistate;
Asigurarea confortului bătrânului asistat;
Asistarea alimentației şi administrarea alimentelor;
Formarea / dezvoltarea deprinderilor la copilul asistat;
Mobilizarea şi transportul bătrânului asistat;
Mobilizarea şi transportul copilului asistat;
Mobilizarea şi transportul persoanelor asistate imobilizate;
Respectarea şi aplicarea prescripțiilor medicale;
Supravegherea stării de sănătate a persoanei asistate.

Condiții de participare:  

Studii medii (liceu) încheiate;
Adresa de domiciliu pe raza Grupului de Acțiunea Locală Țara Năsăudului.
Parcurgerea în prealabil a etapelor de înscriere, selectare, informare și consiliere în carieră.

Durată: se va comunica celor înscriși.

Cursul include prezentări teoretice introductive și activități practice.

Perioadă de desfășurare: se va comunica celor înscriși.

VREAU SĂ MĂ INSCRIU