Curs: MECANIC AUTO

Curs: MECANIC AUTO

Ocupația: MECANIC AUTO

Domeniul: Servicii

Descrierea ocupației:

Ocupația se aplică lucrătorilor ce execută operații de întreținere și reparație la autovehicule rutiere. În acest domeniu aria de competente trebuie să fie vastă, pe lângă operațiile efective de reparație și întreținere auto, lucrătorii trebuind să ofere o soluție optimă din punct de vedere tehnic, calitativ si economic. De asemenea, trebuie să dea dovadă de operativitate, să aibă o bună colaborare cu clienții si să ofere sfaturi competente în domeniul mentenanței autovehiculului.

Competențe specifice dobândite:

Asigurarea cu piese de schimb şi materiale a locului de muncă;
Planificarea activității proprii;
Diagnosticarea disfuncționalităților;
Efectuarea lucrărilor de întreținere şi reparație la mecanismele motorului;
Etanșarea sistemelor: ungere, răcire, alimentare cu combustibil;
Executarea lucrărilor de întreținere şi reparație la punți şi suspensii;
Executarea lucrărilor de întreținere şi reparație la sistemul de transmisie;
Oferirea de consultanță de specialitate;
Utilizarea aparatelor şi echipamentelor de măsurare şi testare;
Utilizarea sculelor, dispozitivelor şi materialelor;

Condiții de participare:  

Studii medii (liceu) încheiate;
Adresa de domiciliu pe raza Grupului de Acțiunea Locală Țara Năsăudului.
Parcurgerea în prealabil a etapelor de înscriere, selectare, informare și consiliere în carieră.

Durată: se va comunica celor înscriși.  

Cursul include prezentări teoretice introductive și activități practice.

Perioadă de desfășurare: se va comunica celor înscriși.

VREAU SĂ MĂ INSCRIU