MEDIEREA MUNCII - AVANTAJE PENTRU ANGAJAȚI ȘI ANGAJATORI

MEDIEREA MUNCII - AVANTAJE PENTRU ANGAJAȚI ȘI ANGAJATORI

Medierea muncii presupune punerea în legătură a persoanelor în căutarea unui loc de muncă cu angajatori în vedere asigurării unei tranziții ușoare în viitorul mediu profesional.

Proiectul ” „Servicii sociale integrate pentru comunitățile din GAL Țara Năsăudului” propune locuitorilor comunelor, Romuli, Telciu, Coșbuc, Salva, Nimigea, Dumitra, Rebrișoara, Rebra, Șieu-Măgheruș, Șintereag, Parva, Feldru și orașul Năsăud servicii de mediere, gratuite, pentru a sprijini atât persoanele în căutarea unui loc de muncă dar și angajatorii.

Noțiunea aceasta de “mediere a muncii” este reglementata in câteva acte normative:

– art. 59-62 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj si stimularea ocupării forței de munca;

– Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 si Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocupării forței de munca, modalitățile de finanțare si instrucțiunile de implementare a acestora, aprobata prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, cu modificările
ulterioare; 

– Procedura de primire si de soluționare a cererilor de loc de munca sau indemnizație de șomaj, aprobata prin Ordinul nr. 85/2002 al președintelui Agenției Naţionale pentru Ocuparea Forței de Munca privind aprobarea Procedurii de primire si de soluționare a cererilor de loc de munca sau indemnizație de șomaj, cu
modificările ulterioare.

Serviciile de medierea muncii sunt oferite de Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, însă pot fi implicate și firme private, acreditate de Agenție Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă care să ofere aceste servicii.

Serviciile presupun, dar nu se rezumă la:
a) Realizarea profilului profesional al persoanelor în căutarea unui loc de muncă,
b) Oferirea de informații privind locurile de muncă vacante şi condițiile de ocupare a acestora, prin publicarea, afișarea acestora precum şi prin organizarea de burse ale locurilor de munca;
c) Medierea electronică având ca scop punerea automată în corespondență a cererilor şi ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul;
d) Preselecția candidaților corespunzător cerințelor locurilor de muncă oferite şi în concordanță cu pregătirea, aptitudinile, experiența şi cu interesele acestora.
e) Realizarea CV-ului și scrisorii de intenție în vederea angajării,
f) Pregătirea interviului de angajare.
g) Asistență pentru angajatori cu privire la prevederile legislației muncii,
h) Asistență pentru angajatori cu privire la obținerea unor subvenții sau alte beneficii fiscale în cazul angajării,
e) Medierea conflictelor de muncă.